Jag vill börja med att säga ett stort TACK till Er alla, faddrar, medlemmar samt sponsorer som bidragit till att föreningen har kunnat stödja barnen på ”våra” barnhem i Indien under 2013.

Vårt mål

Barn och Framtids mål är att stödja utsatta och ekonomiskt missgynnade barn på de tre barnhemmen C.S. I Home of Abundant Life i Chingleput, Pandita Ramabai Mukti Mission i  Kedgaon och Vimala Orpanhage i Marthandam. Genom en trygg och säker miljö samt gedigen skolgång ges barnen möjligheten att lämna barnhemmen med utbildning som gör dem självförsörjande.

Mot detta mål har vi arbetat under hela 2013 och även i år har samarbetet med ”våra” barnhem varit gott.

Under året har fadderverksamheten ökat, trots detta söker fler barn faddrar. Just nu finns stort behov av fler faddrar till barn vid Vimala och Mukti. Föreningen har idag totalt 242 fadderbarn vid de tre barnhemmen. (Mukti 126, Chingleput 63, Vimala 53).

Genom sponsorer och olika aktiviteter, har föreningen utöver fadderverksamheten, under 2013 kunnat stödja ett stort antal projekt vid ”våra” barnhem.

Bla en gasklocka vid Vimala (gasklocka är en cisternliknande anläggning byggd för att lagra gas. Gasklockan fungerar som magasin: den upptar tillverkningsöverskottet de timmar då förbrukningen är liten och avger det igen när förbrukningen blir större än tillverkningen)

Föreningen har även bidragit med medel för inköp av nya sängar till flickorna vid barnhemmet.

Föreningen har även bidragit till att barnen vid respektive barnhem kan ges möjlighet till fortsatt utbildning utanför barnhemmet dvs. högre studier och därmed lämna barnhemmet med förutsättningar till en självförsörjande framtid.

Föreningen har även fortsatt att stödja undervisning i datorkunskap samt inköp av datorutrustning.

Under året har projektet ”Solfångare för varmvatten” avslutats vid Mukti. Föreningen har bidragit med 45 000:-

Just nu pågår en insamling till nytt hälsosammare kök !

Köket vid barnhemmet Home of Abundant Life i Chingleput är i mycket dåligt och ohygieniskt skick. Så dåligt att vi skulle klassa det som en risk för barnens hälsa.

Barn och Framtids styrelse har därför i samråd med ledningen för barnhemmet beslutat att vara med och finansiera ett nytt och ”hälsosammare” kök.

Genomförandet sker i ett partnerskap mellan Barn och Framtid och barnhemmet i Indien. Totala kostnaden för ett bättre kök är ca 115 000 svenska kronor (sek). Barnhemmet själva kommer att bidra med 40 000 sek. Barn och Framtids önskan är att kunna bidra med 75 000 sek. Redan har 31 000 sek skickats ut.

Vill du vara med? – Sätt då in ditt bidrag på Barn och Framtids Bankgiro. Märk inbetalningen med Kök Chingleput. Små som stora bidrag mottages tacksamt.

Även i år anordnade Svenska Kyrkan i Höganäs internationella verksamhet en basar till förmån för Föreningen Barn och Framtid. Föreningen har framfört ett stort TACK till Höganäs Församling, sponsorer och inte minst alla frivilliga som bidrog till ett utmärkt genomfört arrangemang samt ett strålande resultat. Behållningen från basaren blev hela 32 500: -. Medel som kommer att bidra till ökat framtidshopp för barnen på ”våra” barnhem i Indien. Behållningen kommer oavkortat att gå till barnen på ”våra” barnhem i Indien. Inga avdrag görs för administrativa kostnader. barnhemmen

Under året har förändring skett vad gäller kontaktansvariga för ”våra” barnhem. Vill du ha uppgifter mm om ditt fadderbarn kontakta kontaktansvarig för ”ditt” barnhem. De kontaktansvariga har på olika sätt sedan tidigare personliga relationer med ”sitt” barnhem vilket underlättar arbetet.

C.S.I Home of Abundandt Life i Chingleput

Isabell Pettersson

0476-15686 eller 073-2321747

isabell@barnochframtid.se

Vimala Orpanhage I Marthandan

Johanna Nilsson

073-9595799

johanna@barnochframtid.se

Pandita Ramabai Mukti Mission i Kedagon

Linda och David Borg

040-265236 eller 073-4352600

lindavidborg@barnochframtid.se

 

Vår hemsida är under omarbetning. Föreningen arbetar med att ta fram en ny och mer informativ hemsida. Förhoppningen är att den skall var klar innan årsskiftet. Stor del av kostnaden för den nya hemsidan och vårt infoblad sponsras av reklambyrån Graphoteket AB i Hässleholm www.barnochframtid.se

Jag avslutar med att än en gång uttrycka ett stor TACK för ditt stöd till föreningen under 2013 och med förhoppning om ett fortsatt stöd under 2014. Sprid gärna behovet av nya faddrar till barnhemmen eller att en gåva kan göra underverk för barnen på våra barnhem i Indien.

 

Tillsammans ger vi barn i Indien framtidshopp.

Med önskan om en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR

 

Sten Newman/ordförande

 

Extra gåva                                                                                                             Önskar du ge en gåva eller bidrag till ändamål som föreningen beslutat om och som du vill stödja använd bankgironummer 613-9554, bank Handelsbanken Höganäs. Glöm inte att ange ändamålet. Gåvan bokförs då på rätt konto.

 

Medlemsavgiften och Fadderavgiften

Medlemsavgiften är 100:- per år och fadderavgiften 125:- per barn och månad. Inbetalning till bankgiro 613-9554 och ange medlemsavgift eller fadderavgift.