Nytt hälsosamt kök – för barnen vid barnhemmet i Chingelput

Köket vid barnhemmet Home of Abundant Life, Chingelput, Indien är i mycket dåligt och ohygieniskt skick. Så dåligt att vi skulle klassa det som en risk för barnens hälsa. Barn och Framtids styrelse har därför i samråd med ledningen för barnhemmet beslutat att vara med och finansiera ett nytt och ”hälsosammare” kök.

Genomförandet sker i ett partnerskap mellan Barn och Framtid och barnhemmet i Indien. Totala kostnaden för ett bättre kök är ca 115 000 kronor. Barnhemmet själva kommer att bidraga med 40 000 kronor. Barn och framtid önskar att bidraga med 75 000 kronor.

Målsättningen med insamlingen är alltså 75 000 kronor!

Vill du vara med ?

Ge ett bidrag

Vill du vara med och förbättra livskvaliteten för barnen på barnhemmet Home of Abundant Life, Chingelput, Indien – Ge ett bidrag

Alla bidrag små som stora är välkomna och gör skillnad.

Märk inbetalningen med ” kök Chingelput”

Bankgiro nummer: 613-9554

Org.nr: 802451-661

Resultatet kommer att redovisas i text och bild