Rs 6,20,000/- till flickorna på Vimala.

Styrelsen för Barn och Framtid (BoF) beslöt vid styrelsemötet den 29 mars 2014 att stödja följande projekt/ändamål vid barnhemmet Vimala Orphanage i Marthadan (Vimala).

Total kostnad Rs 6,20,000/- dvs. ca 68 000 svenska kronor.

Vattenfilter för dricksvatten

Rutschkana för flickorna

Reparation och målning

Utbildning för en flicka som önskar utbilda sig till B.Sc.Nursing. Utbildningen startar hösten 2014. Stödet förutsätter att hon blir antagen till utbildningen.

Kostnad för mediciner mm till en flicka som genomgått en läpp och gomspaltsoperation.

Tidigare har styrelsen beslutat bevilja skolavgifter för två flickor.

 

Önskar du mer information om Vimala mm kontakta johanna@barnochframtid.se.