Föreningen Barn och Framtid, som bildades i mars 2010, har en lång förhistoria. Närmare bestämt inleddes de första kontakterna med barnhem i Indien i slutet av 1970-talet då föreningens grundare Sonja Carlson och hennes man Clas-Göran Carlson tog emot en son från barnhemmet Home of Abundant Life, Chingleput. Kontakten med barnhemmet fortsatte och efter drygt ett år fick de ännu en son.

Sonja fick frågan om hon kunde tänka sig att resa till Indien för att ta med andra familjers barn hem till Sverige och hon tackade ja till detta. Det blev inledningen till ett allt intensivare engagemang och så småningom kom fler barnhem in i omsorgen.

Sonja och hennes make arbetade oförtrutet med att sprida information, organisera fadderverksamhet och att stödja barnhemmen på olika sätt. Många fantastiska människor kom i deras väg, i Indien, England och Sverige. Människor som inkluderade Sonja i sin verksamhet, människor som blev inkluderade i Sonjas verksamhet genom att ta sig an fadderbarn, hjälpa till med insamlingar och med att sprida information.

Starka band har knutits mellan människor och länder, band som hållit tack vare att fadderverksamheten organiserats och drivits på ett föredömligt sätt. Att ta del av historien bakom och utvecklingen mot föreningen Barn och Framtid är mycket spännande och för dig som vill veta mer finns Sonja Carlsons egen berättelse att ladda ner under rubriken: Indien, en del i mitt hjärta

Barn och framtids styrelse, fadderansvariga, faddrar, medlemmar och många fler engagerade vänner arbetar vidare med omsorg om barnhemmens viktiga verksamhet.