Årets höstbasar i Himlagård inbringade 32 000 kronor. Ett strålande resultat som kommer att bidra till framtidshopp för barnen på ”våra ” barnhem i Indien

Basaren anordnades av Himmelfärdskyrkan, Höganäs församling, till förmån för Föreningen Barn och Framtid.

Hela behållningen går oavkortat till barnen på barnhemmen i Indien. Inget avdrag görs för administrativa kostnader.

Ett stort tack säger vi till Höganäs församling, sponsorer, bidragsgivare och frivilliga!