Vid barnhemmet Home of Abdundant Life i Chingelput har Barn och Framtid stöttat 8 flickor i deras utbildningar.

  • 5 flickor studerar till sjuksköterskor
  • 1 flicka studerar till Bio- Medical Ebgineering
  • 1 flicka studerar BA English
  • 1 flicka studerar Diplomo-Computer Tally