Sobiya, som studerar till sjuksköterska, erhåller ekonomiskt stöd.Vid barnhemmet Vimala Orphanage i Marthadam, stödjer föreningen Barn och Framtid Sobiya som studerar till sjuksköterska i 4 år

Hennes svenska fadderfamilj hjälper också till med en stor del av kostnaden för hennes yrkesutbildning