Här kan du snart läsa hur det gått för några av fadderbarnen