Vi här i Sverige förknippar julen med snö men på barnhemmet firar de Jesus födelse i 32graders värme! Barnen vill tacka att du har sponsrat dem under 2013 och bifogat ser du deras hälsning tillsammans med information om barnet/barnen.

För oss som nya fadderansvariga för Mukti har det varit ett innehållsrikt år med mycket information, nya rutiner, tankar och vilja som vi hoppas kunna förmedla till dig under 2014!

 

På Pandita Ramabai Mukti Mission har det också varit ett turbulent år. Under året har t.ex. kommunen tagit en del av barnhemmets mark, för att kunna bygga en bredare väg. Den aktuella vägen delar huvudområdet med det område där de minsta barnen bor och där sjukhuset  ligger. Men även goda nyheter kom lagom till jul, då de fått besked om förnyade licenser som krävs för att driva ett barnhem, skola och adoptionsverksamhet.

Inför 2014 ber och hoppas de att…

… få fler skolbänkar och bord samt att kunna inrätta ett laboratorium och bibliotek för gymnasieeleverna.

.. den nya kycklingfarmen ska kunna ge extra mat till barnen.

 

– veteskörden, blir god. Det är idag ett orosmoln då den är väldigt viktig för dem men i och med att klimatet har blivit oberäkneligt samtidigt som harar och fåglar sprider sig och gärna decimerar odlingarna.

 

… hitta en lösning för kunna återbygga garagebyggnader till deras fordon och maskinpark då kommunen tagit mer mark för vägbyggnader som delar barnhemmet i 2 olika markområden

 

… samhället ska använda elektriska apparater på ett förnuftigt sätt under ”vintern” för att minimera de redan höga el-kostnaderna.

 

Några aktuella saker som händer i det stora landet Indien;

 

  • Indien har inte längre världsmästaren i schack, utan i slutet av november tog den 24åriga Norrmannen Magnus Carlsen VM titeln från Viswanthan Anand

 

  • Indien är nu världens näst största matproducent och matindustrin håller på att bli en av landets viktigaste branscher.

 

  • 1,5 miljoner (registrerade) restauranger finns idag i Indien.

 

  • Av uttjänta jordbruksredskap ska nu världens största staty byggas, för att hedra en av nationens grundare Sardar Patel, 182 meter hög i delstaten Gujarat.

 

  • I Mumbai (Bombay) så finns just nu 5000 polismän/poliskvinnor som jobbar utan att ha ID handlingar som bevisar att de är Poliser. Detta har lett till bekymmer med falska poliser….Så ska ni dit så vet ni att det är högst relevant att fråga efter ID vid behov :)

 

Vi har sett att många missat att betala medlemsavgiften till Barn och Framtid för året 2013. Eftersom hela fadderavgiften går till barnhemmet, och vi jobbar ideellt, är medlemsavgiften viktig för att vi ska kunna driva föreningen och dess ansvar för barnen i Indien. Hoppas därför att du inte glömmer att betala in den för 2014 och kanske även för 2013!?

Du kanske till och med skulle kunna hjälpa oss med praktiska göromål eller andra värdefulla kontakter? Hör gärna av dig till oss med de idéer du har! Finns det något du vill veta mer om kring Indien, barnhemmet eller barnen? – hör av dig!

 

Vi önskar dig en riktig GOD JUL och ett riktigt GOTT NYTT ÅR!

Linda och David Borg

Maila oss på; Lindavidborg@barnochframtid.se eller ring 0734-352600!