Den 17 mars kl. 14.00 hålls föreningens årsmöte. Du som är medlem i föreningen är varmt välkommen att deltaga och ditt deltagande är av stor betydelse. Du som inte är medlem i förening är också välkommen att sitta med och få information om föreningens goda arbete. Kanske kan det till och med locka till medlemskap?

Här hittar du alla handlingar till mötet. Håll till godo!