Årets höstbasar hålls den 15 november kl. 13.30 i Församlingshemmet Himlagård, Höganäs. Basaren anordnas av Himmelsfärdskyrkan i Höganäs, Svenska Kyrkan.

Hela bidraget går oavkortat till Barn och Framtids verksamhet till stöd för barn i Indien. Inget avdrag görs för administrativa kostnader.

Föreningen Barn och Framtid säger redan nu ett stort TACK till Höganäs församling, frivilligarbetare, sponsorer och alla bidragsgivare.

Ett bidrag som, vi redan nu vet, kommer att  göra stor skillnad för barnen vid våra barnhem i Indien.