Årsmötet den 15 mars 2020 kommer att hållas som planerat.

Vi uppmanar de som är i riskgruppen, de som har varit i riskområden samt de som uppvisar förkylningssymptom att inte delta vid mötet.

För att ni alla ska kunna påverka valet utan att utsätta er eller andra, ger vi dig möjlighet lägga din röst vid valet av ledamöter, ordförande, revisorer, revisorsuppleant samt valberedning via mail. 

Skicka ett mail till ordförande ann@barnochframtid.se för att få valberedningens förslag. 

Senast söndagen den 15 mars kl.13.30 önskas ditt svar för valet. 

(betald medlemsavgift för innevarade år ger rösträtt)

Årsmötet kommer att hållas kort.
Vi kommer att placera ut stolarna glest.
Vi kommer inte att servera fika.
Vi undviker att ta varandra i hand.

Vänliga hälsningar,

Ann Landén
Ordförande