Årsmötet avseende, Föreningen Barn och Framtids (BoF:s), verksamhetsår 2014 hölls den 29 mars i Församlingshemmet Himlagård i Höganäs.

Ordförande Sten Newman öppnade mötet och tackade samtidigt för sin tid som ordförande. Eva Norström, sekreterare tackade för sin tid som sekreterare.

Efter mötesförhandlingarna berättade våra kontaktansvariga om de tre barnhemmen och redogjorde för vad som hänt under året. Detta var mycket uppskattat.

Här kan du läsa protokollet från årsmötet 2015:
Årsmötesprotokoll 2015 Barn o Framtid