Barn och Framtid stödjer byggandet av gasklockaBarn och Framtid stödjer byggandet av en gasklocka vid barnhemmet Vimala Orphanage i Marthadam.

En gasklocka är en cisternliknande anläggning som byggs för att lagra biogas. Gasen är producerad av Vimala själv genom att de använda sig av biologiskt avfall såsom växtdelar, matavfall och gödsel. Förbrukningen av gas är mycket varierande under olika timmar på dygnet medan tillgången är konstant. Gasklockan fungerar som ett magasin, den upptar överskottsgasen de timmar då förbrukningen är liten, och avger det igen när förbrukningen är större än tillgången. Vid Vimala byggs gasklockan av murverk eller betong, nedsänkta i marken,byggda halvt om halvt ovan jord

 

Image5 jpg gasklocka