Barnen har fått en förbättrad tillvaro i sina sovsalar

Barnen vid barnhemmet Pandita Ramabai Mukti Mission, Kedgagon har fått nya tak på fem av husen. Behovet var akut då det tidigare läckte in under de häftiga monsunregnen. Detta är nu åtgärdat med stöd och hjälp från dig som enskild person och föreningen Barn och Framtid

Föreningen har tillsammans med dig samlat in och bidragit med 100.000 kronor vilket var målet med insamlingen. Genom din medverkan har barnen fått en förbättrad tillvaro på barnhemmet.

Projektet avslutades under 2012

IMG_8049