Barn och Framtid har, under 2013, bidragit med 45 000 kronor till solfångare för varmvatten till barnhemmet Pandita  Ramabai Mukti Mission i Kedagon