Kategori Arkiv: Tidigare insamlingar

75.000 kronor till nya klassrum på Mukti

Barnhemmet Pandita Ramabai Mukti Mission har av myndigheterna ålagts att omgående bygga om sina skolbyggnader så att högst 30 elever studerar i varje klassrum. Idag studerade över 100 barn i samma klassrum. Ombyggnaden medför stora kostnader för barnhemmet totalt ca 300.000 kronor. Barn och Framtids styrelse beslutade vid styrelsemötet den 20 september 2014 att bidraga med kostnaden för ett klassrum dvs. 75.000 kronor. Detta förutsätter att finansieringen finns för hela ombyggnaden dvs. att byggnationen sker i ett partnerskap där barnhemmet är med och

Nytt till Vimala

Styrelsen för Barn och Framtid beslöt vid sitt senaste möte 2014.09.20, att stödja barnhemmet Vimala med 7.500 kronor som ekonomiskt stöd till följande: Ekonomisk hjälp till inköp, installation och igångsättning av en elektrisk   maskin som bränner flickornas hygienartiklar (bindor). Ekonomisk hjälp för inköp av skolböcker mm för 11 elever i årskurs 6.

Ombyggnad påbörjad

Köksrenoveringen vid barnhemmet Home of Abundant, Chingleput  har påbörjats. Föreningen har som tidigare nämnts lovat bidraga med 75 000:- till ombyggnaden då det befintliga köket var så dåligt att det var risk för barnens hälsa. Barnhemmet har nu skickat oss bilder för att visa att ombyggnaden har påbörjats (se nedan). Se även under insamlingar/pågående insamlingar. Viill du vara med och bidra med en gåva -till ett hälsosammare kök för barnen  på barnhemmet i Chingleput – sätt då in din gåva på föreningens bankgiro Bg.nr:613-9554 (handelsbanken)

Nya tak till Mukti Mission

Barnen har fått en förbättrad tillvaro i sina sovsalar Barnen vid barnhemmet Pandita Ramabai Mukti Mission, Kedgagon har fått nya tak på fem av husen. Behovet var akut då det tidigare läckte in under de häftiga monsunregnen. Detta är nu åtgärdat med stöd och hjälp från dig som enskild person och föreningen Barn och Framtid